Чет элдик студенттер менен иштөө бөлүмү

Заведующая отделом
Медетбекова Ажар Элуубаевна
720000, Кыргызская Республика, г. Бишкек, ул. Киевская, 44, ком.206
(996-312) 66-29-60
(996-312) 66-29-60

Бөлүм университетте чет өлкөлүк студенттер менен иштөөнү уюштурат, биздин өлкөдө алардын адаптацияланышына консультациялык, уюштуруучулук, маалыматтык жардам берет.

Негизги функциялары:

  • КРСУнун эл аралык билим берүү мейкиндигине интеграциясын кеңейтүүгө жана КРСУнун студенттери менен окутуучуларынын академиялык мобилдүүлүгүн жогорулатууга багытталган шарттарды түзүү.
  • Чет элдик жарандар үчүн университетте окутууну уюштурууга байланыштуу маселелерди чет өлкөлүк ЖОЖдор, уюмдар жана жеке адамдар менен түзүлгөн келишимдерге ылайык чечүү.
  • Чет элдик жарандарга Университетте окууга жана орус тилин чет тили катары үйрөнүү боюнча даярдык курстарына кабыл алуу үчүн консультациялык жана уюштуруучулук жардам көрсөтүү;
  • Университет тарабынан көрсөтүлүүчү билим берүү кызматтары жөнүндө маалымдуулукту жогорулатуу жана жаңы чет элдик студенттерди тартуу үчүн шарттарды түзүү;
  • Университетте жана Кыргызстанда чет өлкөлүк студенттердин адаптацияланышына көмөк көрсөтүү, чет өлкөлүк студенттердин клубдарын, чет өлкөлүк студенттердин бүтүрүүчүлөрүнүн ассоциацияларын түзүү жана колдоо;
  • Чет элдик студенттердин маалыматтарынын бирдиктүү банкын түзүү;
  • КРСУга абитуриенттерди тартуу үчүн өнөктөш өлкөлөрдөн контрактчыларды издөө. Алар менен келишимдерди түзүү;
  • Университеттин популярдуулугун жогорулатуучу жана КРСУга окууга чет өлкөлүк жарандарды тандоону жүргүзүүчү чет элдик борборлордун ачылышына көмөктөшүү;
  • Студенттердин жана окутуучулардын академиялык мобилдүүлүгүн өнүктүрүүгө көмөктөшүү, КРСУнун илимий-педагогикалык кызматкерлери, илимий кадрлары жана студенттери менен алмашууну уюштуруу, чет өлкөдө билим алуу жана жашоону уюштуруу мүмкүнчүлүктөрү жөнүндө маалыматтар менен маалымат банкын жүргүзүү.

 

 

Сведения о количестве иностранных студентов КРСУ 
 

Страны
2016 -
2017
2017 -
2018
2018 -
2019
2019 -
2020
2020 -
2021
1.
Азербайджан
12
9
7 7 4
2.
Афганистан
4 1      
3.
Бангладеш
         
4.
Венгрия
1        
5.
Германия
1 1 1 1 2
6.
Грузия
  1 1 2 1
7. Египет       1 2
8.
Израиль
3 2 1    
9.
Индонезия
2 2 1 1
10.
Индия
68 137 212  277 275
11.
Иордания
4 5  5 22 42
12.
Ирак
1 1 1  
13.
Иран
5 1      
14.
Казахстан
807 752  730 655 460
15.
Китай
19 16 10  9 7
16.
Молдова
1 1      
17.
Непал
         
18.
Норвегия
1 1      
19.
Палестина
9 10 4 3
20.
Пакистан
  4 1 1
21.
Россия
516 605 659  712 699
22.
Сирия
1 1  1 1 6
23.
США
         
24.
Таджикистан
110 107  95 79 64
25.
Турция
5 5  4 4 4
26.
Туркменистан
5 3   1 1
27.
Узбекистан
25 23  18 25 20
28.
Украина
1 1   1 1
29. Франция         1
30.
Южная Корея
11 12  9 7 7
Всего:
1612
1701
1764
1811
1601

 

 Положения