Чет элдик студенттер менен иштөө бөлүмү

Бөлүм башчысы
Медетбекова Ажар Элуубаевна
720000, Кыргыз Республикасы, Бишкек шаары, көч. Киевская, 44, 206-бөлмө
(996-312) 66-29-60
(996-550) 15-06-22 (w/a, telegram)
(996-312) 66-29-60

Бөлүм университетте чет өлкөлүк студенттер менен иштөөнү уюштурат, биздин өлкөдө алардын адаптацияланышына консультациялык, уюштуруучулук, маалыматтык жардам берет.

Негизги функциялары:

  • КРСУнун эл аралык билим берүү мейкиндигине интеграциясын кеңейтүүгө жана КРСУнун студенттери менен окутуучуларынын академиялык мобилдүүлүгүн жогорулатууга багытталган шарттарды түзүү.
  • Чет элдик жарандар үчүн университетте окутууну уюштурууга байланыштуу маселелерди чет өлкөлүк ЖОЖдор, уюмдар жана жеке адамдар менен түзүлгөн келишимдерге ылайык чечүү.
  • Чет элдик жарандарга Университетте окууга жана орус тилин чет тили катары үйрөнүү боюнча даярдык курстарына кабыл алуу үчүн консультациялык жана уюштуруучулук жардам көрсөтүү;
  • Университет тарабынан көрсөтүлүүчү билим берүү кызматтары жөнүндө маалымдуулукту жогорулатуу жана жаңы чет элдик студенттерди тартуу үчүн шарттарды түзүү;
  • Университетте жана Кыргызстанда чет өлкөлүк студенттердин адаптацияланышына көмөк көрсөтүү, чет өлкөлүк студенттердин клубдарын, чет өлкөлүк студенттердин бүтүрүүчүлөрүнүн ассоциацияларын түзүү жана колдоо;
  • Чет элдик студенттердин маалыматтарынын бирдиктүү банкын түзүү;
  • КРСУга абитуриенттерди тартуу үчүн өнөктөш өлкөлөрдөн контрактчыларды издөө. Алар менен келишимдерди түзүү;
  • Университеттин популярдуулугун жогорулатуучу жана КРСУга окууга чет өлкөлүк жарандарды тандоону жүргүзүүчү чет элдик борборлордун ачылышына көмөктөшүү;
  • Студенттердин жана окутуучулардын академиялык мобилдүүлүгүн өнүктүрүүгө көмөктөшүү, КРСУнун илимий-педагогикалык кызматкерлери, илимий кадрлары жана студенттери менен алмашууну уюштуруу, чет өлкөдө билим алуу жана жашоону уюштуруу мүмкүнчүлүктөрү жөнүндө маалыматтар менен маалымат банкын жүргүзүү.