Бөлүмдөр

Билим берүүдөгү санариптик технологиялардын окуу-методикалык кабинети

Кабинеттин башчысы, экономика илимдеринин кандидаты, доцент
Подольский Иван Валерьевич
720000, Кыргыз Республикасы, Бишкек шаары, Чүй пр., 44, 8-корпус, 107-бөлмө
(996-312) 43-27-79