Онкология жана нурлуу терапия кафедрасы

Кафедра башчысы, медицина илимдеринин доктору, профессор
Камарли Закир Пашаевич
720000, Кыргыз Республикасы, Бишкек шаары, көч. Ахунбаева, 92 жашта
(996 312) 51-16-90
(996 312) 63-13-32

Материал кыргыз тилине которулууда