Эл аралык мамилелер кафедрасы

Кафедра башчысынын милдетин аткаруучу, тарых илимдеринин доктору, профессор
Какчекеев Бакыт Токтогулович
720000, Кыргыз Республикасы, Бишкек шаары, көч. Киевская 44
(996 312) 43-12-02

Материал кыргыз тилине которулууда