Нур менен диагноздоо кафедрасы

Кафедра башчысы, медицина илимдеринин кандидаты, доцент
Дюшеналиев Кубанычбек Боджоевич
720000, Кыргыз Республикасы, Бишкек шаары, көч. Жукеева-Пудовкина, 75, бөлмө. 502

Материал кыргыз тилине которулууда