Эпидемиология жана иммунология кафедрасы

Кафедра башчысы, медицина илимдеринин доктору, профессор
Орозбекова Бубусайра Толобаевна
720000, Кыргыз Республикасы, Бишкек шаары, көч. Киевская, 77
(996 312) 90-04-78

Материал кыргыз тилине которулууда