Балдар стоматологиясы, жаак-бет жана пластикалык хирургия кафедрасы

Кафедра башчысы, медицина илимдеринин кандидаты, доцент
Нуритдинов Рустам Митхатович
720000, Кыргыз Республикасы, Бишкек шаары, кичи район. Аламедин-1, 86/1
(996 312) 57-89-90

Материал кыргыз тилине которулууда