Административдик жана финансылык укук кафедрасы

Кафедра башчысынын милдетин аткаруучу, юридика илимдеринин кандидаты, доцент
Сыдыгалиева Айнаш Сагыновна
720000, Кыргыз Республикасы, Бишкек шаары, Чүй пр., 42, 7-корпус, 205-бөлмө
(996 312) 68-09-61

Материал кыргыз тилине которулууда