Терапевтикалык стоматология кафедрасы

КРСУнун терапиялык стоматология кафедрасынын башчысы, медицина илимдеринин кандидаты, доцент
Расулова Севара Кудратиллаевна
720000, Кыргыз Республикасы, Бишкек шаары, Аламүдүн 1, көч. Загорская 86/1
(996-555 ) 657 547

Кафедранын кыскача тарыхы

Стоматология кафедрасы 2005-жылдын 6-июнунда КРСУнун ректорунун №205-Б буйругу менен түзүлгөн. КРСУнун 2006-жылдын 30-июнундагы №259-Б буйругуна ылайык кафедра ортопедия курсу менен терапиялык стоматология жана хирургиялык стоматология  кафедраларына бөлүнгөн.  КРСУнун 2007-жылдын 30-майындагы №208-Б буйругу боюнча кафедра кайрадан терапиялык стоматология жана ортопедиялык стоматология кафедраларына бөлүнгөн. 2007-2011-жылдары кафедранын башчысы болуп м.и.к. В.А.Кожокеева эмгектенген, 2011-жылы каза болгон, кийин В.А.Кожокеева атындагы фонд уюштурулган. Фонд жыл сайын мыкты студенттерди кызыктыруучу сыйлыктар менен сыйлап турат. Кафедра башчысы болуп 2011-2019-жылдары м.и.к. Т.У. Супатаева иштеген, 2020-жылы м.и.к. Н.Ю.Сушко дайындалган.