Терапевтикалык стоматология кафедрасы

КРСУнун терапиялык стоматология кафедрасынын башчысы, медицина илимдеринин кандидаты, доцент
Расулова Севара Кудратиллаевна
720000, Кыргыз Республикасы, Бишкек шаары, Аламүдүн 1, көч. Загорская 86/1
(996 555) 36-94-74

Материал кыргыз тилине которулууда