Жогорку математика кафедрасы

Кафедра башчысы, Кыргыз Республикасынын билим берүүсүнө эмгек сиңирген ишмер, профессор
Лелевкина Лилия Григорьевна
720000, Кыргыз Республикасы, Бишкек шаары, Шабдан Баатыр пр., 140, 3-корпус, 314-бөлмө
(996 312) 90-31-07

Материал кыргыз тилине которулууда