Саясат таануу кафедрасы

Кафедра башчысы, тарых илимдеринин кандидаты, доцент
Халанский Игорь Викторович
720000, Кыргыз Республикасы, Бишкек шаары, Киев көчөсү 44, 203 кеңсе
(996 312) 43-11-57

Материал кыргыз тилине которулууда