Жалпы жана факультеттик хирургия кафедрасы

Кафедра башчысы, медицина илимдеринин доктору, профессор
Осмонов Талгат Абдуллаевич
720000, Кыргыз Республикасы, Бишкек шаары, көч. Тоголока Молдо 1, Кыргыз Республикасынын Саламаттыкты сактоо министрлигинин Улуттук госпиталы
(996 312) 62-10-18

Материал кыргыз тилине которулууда