Эл аралык байланыштар боюнча проректор

Юридика илимдеринин доктору, профессор
Сыдыкова Лейла Чынтургановна
(996-312) 43-11-85

Материал кыргыз тилине которулууда