Дене тарбия кафедрасы

Кафедра башчысы, педагогика илимдеринин кандидаты, доцент
Ханин Владимир Витальевич
720000, Кыргыз Республикасы, Бишкек шаары, Шабдан Баатыр пр., 140, 5-корпус, 201 жана 202 аудиториялар
(996 312) 36-02-89

Материал кыргыз тилине которулууда