"Педиатрия" жана "Стоматология" адистиктери боюнча №1-терапия кафедрасы

Кафедра башчысы, медицина илимдеринин кандидаты, доцент
Токтогулова Нургуль Асылбековна
720000, Кыргыз Республикасы, Бишкек шаары, көч. Ю.Фучик 15 а (Бишкек шаардык No1 клиникалык ооруканасы, хирургиялык корпус)
(996 312) 92-11-05

Материал кыргыз тилине которулууда