"Дарылоо иши" адистиги боюнча №2-терапия кафедрасы

Кафедра башчысы, медицина илимдеринин доктору, профессор
Сабиров Ибрагим Самижонович
720000, Кыргыз Республикасы, Бишкек шаары, көч. Тоголока Молдо 3
(996 312) 89 90 43

Материал кыргыз тилине которулууда