Медициналык факультет

Факультеттин деканы - маданияттын эмгек сиңирген ишмери, Кыргыз Республикасынын билим берүүсүнө эмгек сиңирген ишмер, профессор
Зарифьян Анэс Гургенович
720000, Кыргыз Республикасы, Бишкек шаары, Ч.Айтматов пр., 1
(996 312) 31-60-69
(996 312) 31-60-85

Материал кыргыз тилине которулууда