Математикалык ыкмалар жана экономикадагы операцияларды изилдөө кафедрасы