Сот медицинасы кафедрасы

Кафедра башчысы, медицина илимдеринин кандидаты, доцент
Исмаилов Нурлан Калыбекович
720000, Кыргыз Республикасы, Бишкек шаары, көч. Байтик Баатыр 1а, дом 6
(996 312) 88-25-62

Материал кыргыз тилине которулууда