Соттук медицина кафедрасы

Кафедра башчысы, медицина илимдеринин кандидаты, доцент
Исмаилов Нурлан Калыбекович
720000, Кыргыз Республикасы, Бишкек шаары, көч. Байтик Баатыр 1а, дом 6
(996 312) 88-25-62

Кафедранын кыскача тарыхы

2014-жылдын 3-февралындагы ректордун №42-П буйругу менен «медициналык факультеттин түзүмүн жакшыртуу максатында”, КРСУнун Окумуштуулар Кеңешинин чечиминин негизинде (2014-ж .28.01. №7 протокол)» соттук медицина кафедрасы түзүлгөн. 2014-жылдын 1-сентябрынан тартып кафедра азыркы статусуна ээ болгон.