Архитектуралык долбоорлоонун негиздери кафедрасы

Бөлүмдүн башчысы, архитектуранын кандидаты, Кыргыз Республикасынын архитекторлор союзунун мүчөсү
Глазунова Алёна Владимировна
720000, Кыргыз Республикасы, Бишкек шаары, көч. Анкара 2А, 302-бөлмө
(996 312) 44-76-44

Материал кыргыз тилине которулууда