Архитектура кафедрасы

Кафедра башчысы, архитектуранын кандидаты, доцент, Кыргыз Республикасынын архитекторлор союзунун мүчөсү
Бейшенбаев Муратбек Ишенбекович
720000, Кыргыз Республикасы, Бишкек шаары, көч. Горький 2А, бөлмө. 310
(996 312) 44-95-71
(996 312) 44-95-71

Материал кыргыз тилине которулууда