Оториноларингология кафедрасы

Кафедра башчысы, медицина илимдеринин доктору, профессор
Изаева Тамара Асенеевна
720000, Кыргыз Республикасы, Бишкек шаары, көч. Тоголок-Молдо 1, Нат. оорукана МЗКР
(996 312) 62-10-21

Кафедранын кыскача тарыхы

СКД-2 кафедрасы КРСУнун ректорунун 2002-жылдын 3-августундагы № 167-Б буйругунун негизинде ачылган. 2009-жылдын сентябрынан тартып офтальмология жана оториноларингология кафедрасы болуп өзгөртүлгөн. "Оториноларингология" кафедрасы 2017-жылдын 1-сентябрынан тартып Кыргыз-Россия Славян университетинин медициналык факультетинин өз алдынча түзүмдүк бөлүмү катары иш жүргүзүп келет. 

 

Окутуу студенттердин окуу, илимий-изилдөө иштеринин элементтерин жана компьютердик программаларды колдонуу менен Россия Федерациясынын жана Кыргыз Республикасынын мамлекеттик билим берүү стандарттарынын иштелип чыккан окуу пландарына ылайык жүргүзүлөт.

Оториноларингологиядагы кырдаалдык маселелерди чечүү үчүн электрлештирилген такта бар. Студенттер менен сабактар ролдук оюндар, тегерек столдор түрүндө өткөрүлөт. Студенттер өз каалоосу менен баяндамаларды, презентацияларды даярдашат. Жетишпеген студенттер үчүн кошумча сабактар өткөрүлөт. Калтырылган практикалык сабактар бөлүмдө кезметке туруу, оорулууларга байкоо жүргүзүү, медициналык карталарын толтуруу түрүндө тапшырылат. Кафедрада методикалык адабияттар, лекциялардын тексттери, монографиялар, окуу куралдары бар.

2011-2017-жылдар аралыгында 18 монография жана окуу-методикалык адабияттар жарык көргөн.