Үй-бүлөлүк медицина кафедрасы

Кафедра башчысы, медицина илимдеринин кандидаты
Чуракаев Михаил Васильевич
720000, Кыргыз Республикасы, Бишкек шаары, кичи район. Восток-5, 40 (CSM №8)
(996 312) 31-60-69

Материал кыргыз тилине которулууда