Басмакана

Басмакана директору
Пронюшкин Владимир Анатольевич
720000, Кыргыз Республикасы, Бишкек шаары, көч. Киевская 44, бөлмө 020
(996-312) 43-29-08

Кыргыз-Россия Славян университетинин басмаканасы – «КРСУнун Басмаканасы» - университеттин Басмалык ишмердүүлүгүн уюштуруучу, Редакциялык-басма кеңешинин (РБК) аткаруучу органы.

 

Басмакананын ишмердүүлүгү университеттин интеллектуалдык дараметин ар тараптуу чагылдырууга, илимий-педагогикалык кадрларга алардын илимий издөө жана ачылыштарынын натыйжаларын жарыялоого жардам көрсөтүүгө багытталган. 2001-жылдан бери Басмакана жылына 12 жолу чыккан «Вестник Кыргызско-Российского Славянского университета» журналын чыгарып келе жатат.

 

Учурда КРСУ Басмаканасы Кыргыз Республикасындагы басмаканалардын арасынан алдыңкысы болуп саналат. 20 жылдан ашык ишмердүүлүгүндө ал миңден ашуун аталыштагы ар кандай китептерди басмага даярдаган. Жыл сайын гуманитардык жана социалдык-экономикалык, математикалык, жалпы техникалык, медициналык сабактар боюнча 100гө чейин басылма даярдалат.

 

Басманын жогорку ритмин жогорку квалификациялуу адистер - адабий редакторлор, корректорлор, авторлорго жарыялоого даярдалган материалдарды мазмуну жана дизайны боюнча максатына жана окурмандын дарегине ылайык келтирүүгө жардам берүүгө умтулган инженер-кооздоочулар колдошот.

 

Университет «Кыргыз Республикасындагы экономикалык трансформация», «Ч.Айтматовдун эки тилдүү чыгармачылыгы», «Экологиянын негиздери», «Жеке дерматология» сыяктуу монографиялары жана окуу куралдары, «Кыргызстан – Россия» документтер жыйнагы менен сыймыктана алат. «Мамилелер тарыхы», «Кыргыздардын жана Кыргызстандын тарыхы», «Маданият философиясы», «90-жылдардагы Афган согушунун тарыхы ...», «Саясий психология», «Аймактык экономика», «Физикалык метеорология», «20-кылымдагы кыргыз адабиятынын тарыхы», «Культурология», «Кыргызстандагы славян дүйнөсү», «Эл аралык экономикалык мамилелерди өнүктүрүүгө болгон заманбап бажы тутумунун таасири», «Ортоӊку Тянь-Шандын палеозой фацияларынын атласы жана казып алынган калдыктары»,  «Дүйнөнүн табигый-илимий сыпаты», «Улуу Ата Мекендик согуш жылдарындагы кыргыз элинин эрдиги», «Фашизмди жеңген биримдик» 2 томдугу, «Кыргызстандын Улуу октябры» 2 томдугу, «Кыргызстандын Сталинград күндөлүгү», «Чыңгыз Айтматов Адам жана Аалам», «Н.М. Пржевальскийдин Евразия жылнаамалары»"жана башкалар.