Колдонмо математика жана информатика кафедрасы

Колдонмо математика жана информатика бөлүмүнүн башчысы, физика-математика илимдеринин доктору, профессор, Кыргыз Республикасынын Улуттук илимдер академиясынын академиги
Керимбеков Акылбек
720000, Кыргыз Республикасы, Бишкек шаары, Шабдан Баатыр пр., 140, 5-корпус, 106-кеңсе
(996-312) 36-02-32

Материал кыргыз тилине которулууда