Травматология жана ортопедия кафедрасы

Кафедра башчысы, медицина илимдеринин кандидаты, доцент
Мирджалилов Валерий Миргиязович
720000, Кыргыз Республикасы, Бишкек шаары, көч. Кривоносова, 206 (терр. БНИЦТО МЗ КР
(996 312) 66 35 49

Материал кыргыз тилине которулууда