Акушердик иш жана гинекология кафедрасы

Кафедра башчысы, медицина илимдеринин кандидаты, доцент
Сарымсакова Татьяна Асанакуновна
720000, Кыргыз Республикасы, Бишкек шаары, Жал, Тыналиев көч., 29
(996 312) 31-42-67

Материал кыргыз тилине которулууда