Акушердик иш жана гинекология кафедрасы

Кафедра башчысы, медицина илимдеринин кандидаты, доцент
Сарымсакова Татьяна Асанакуновна
720000, Кыргыз Республикасы, Бишкек шаары, Жал, Тыналиев көч., 29
(996 312) 31-42-67

Кафедранын кыскача тарыхы

Акушерлик, гинекология жана педиатрия кафедрасы КРСУнун ректорунун 29.04.1996 ж. №74 – П буйругу менен ачылган.
2002-жылы акушерлик жана гинекология кафедрасы болуп өз алдынча кайрадан түзүлгөн.