Грек тили жана «ЭЛЛАС» маданияты борбору

Борбордун директору, филология илимдеринин доктору, профессор
Лазариди Милана Исааковна
720000, Кыргыз Республикасы, Бишкек шаары, көч. Киевская 44, бөлмө 316, "ELLAS" борбору
(996 312) 66-33-82
(996 312) 43-37-32

Материал кыргыз тилине которулууда