Химия жана биохимия кафедрасы

Кафедра башчысы, биология илимдеринин кандидаты, доцент
Матющенко Наталья Сергеевна
720000, Кыргыз Республикасы, Бишкек шаары, Мир проспектиси 1, 1.09-бөлмө
(996 312) 31-60-56

Материал кыргыз тилине которулууда