Балдар хирургиясы кафедрасы

Кафедра башчысы, медицина илимдеринин кандидаты, доцент
Мыкыев Калыбек Мыкыевич
720000, Кыргыз Республикасы, Бишкек шаары, Байтик-баатыра көчөсү 8а, тез медициналык жардамдын шаардык балдар клиникалык ооруканасы
(996 312) 06-77-98

Кафедранын кыскача тарыхы

КРСУнун медицина факультетинин балдар хирургия кафедрасы 2014-жылы түзүлгөн.

Кафедранын клиникалык базасы болуп эсептелет:

  • Тез медициналык жардамдын шаардык балдар клиникалык ооруканасы (ТМЖ ШБКО), анын курамына 11 адистештирилген бөлүм кирет;
  • Эне жана баланы коргоо улуттук борбору (ЭжБКУБ), анын курамына 5 адистештирилген бөлүм кирет.