Билим берүү ишмердүүлүгү

Университеттеги билим берүү ишмердүүлүгү Россия Федерациясынын Федералдык Мамлекеттик Билим берүү Стандарттарынын талаптарына, Кыргыз Республикасынын Мамлекеттик билим берүү стандарттарынын талаптарына, ошондой эле Болон келишиминин негизги жоболоруна ылайык уюштурулган. Ошентип, университеттин КМШ өлкөлөрүнүн жана алыскы чет өлкөлөрдүн бирдиктүү билим берүү мейкиндигине интеграцияланышы үчүн шарттар түзүлүп жатат.
Университетте билим берүү ишмердүүлүгү Россия Федерациясынын жана Кыргыз Республикасынын колдонуудагы лицензияларына ылайык жүргүзүлөт.

Университет негизги билим берүү программаларын төмөндөгү деңгээлдер боюнча жүзөгө ашырат:

  • жалпы билим берүү,
  • орто кесиптик,
  • бакалавриат,
  • магистратура,
  • специалитет,
  • аспирантура,
  • ординатура.

Мындан тышкары, кошумча кесиптик билим берүү жана кесиптик деңгээлин жогорулатуу программалары ишке ашырылууда.
2008-жылы Кыргыз-Россия Славян Университети КМШнын Тармактык Университетин түзүү идеясын колдоп, биринчилерден болуп Тармактык Университеттердин Консорциумуна кошулуп, 2009-жылы биргелешкен магистратура багыттары боюнча кызматташуу жөнүндө келишимге кол коюп, ШКУ Университетинин башкы (негизги) университеттеринин санына кирген.

Кесиптин, адистиктин, даярдоо багытынын аталышы Билим берүү программасы
Жалпы билим берүү Баштапкы жалпы билим берүү
Негизги жалпы билим берүү
Орто жалпы билим берүү
Орто кесиптик билим берүү
Экономика жана бухгалтердик эсеп (тармактар боюнча) Экономика жана бухгалтердик эсеп (тармактар боюнча)
Дизайн (тармактар боюнча) Кийим дизайны
Чөйрө дизайны
Жогорку билим - бакалавриат
Колдонмо математика жана информатика Колдонмо математика жана информатика
Физика Физика
Гидрометеорология Гидрометеорология
Архитектура Архитектура
Архитектура чөйрөсүнүн дизайны Архитектура чөйрөсүнүн дизайны
Курулуш Гидротехникалык курулуш
Өнөр жай жана жарандык курулуш
Жылуулук-газ менен камсыздоо жана желдетүү
Программалык инженерия Программалык инженерия
Маалымат-коммуникациялык технологиялар жана байланыш тутумдары Байланыш тармактары жана коммутация тутумдары
Электроника жана наноэлектроника Электроника жана наноэлектроника
Прибор иштеп чыгаруу Прибор иштеп чыгаруу
Электроэнергетика жана электротехника Электроэнергетика жана электротехника
Колдонмо механика Колдонмо механика
Техносфералык коопсуздук Өзгөчө кырдаалдарда коргоо
Табиятты жакшыртуу жана сууну колдонуу Суу ресурстарын комплекстүү колдонуу жана коргоо
Транспорттук процесстердин технологиясы Жол кыймыл коопсуздугун уюштуруу
Ташууларды уюштуруу жана транспорттогу башкаруу
Транспорт-технологиялык унааларды жана комплекстерди иштетүү Автоунааны тейлөө
Психология Өнүгүү психологиясы жана курактык психология
Экономика Бухгалтердик учет, анализ жана аудит
Экономикадагы математикалык методдор
Финансы жана кредит
Ишканалардын жана мекемелердин экономикасы
Улуттук экономика жана өнүгүү стратегиясы
Дүйнөлүк экономика
Тобокелдиктердин анализи жана экономикалык коопсуздук
Эл аралык соода жана бажы иши
Менеджмент Өндүрүштүк менеджмент
Кичи бизнести башкаруу
Маркетингди башкаруу
Юриспруденция Жазык-укуктук
Жарандык-укуктук
Эл аралык-укуктук
Мамлекеттик-укуктук
Саясат таануу Мамлекеттик саясат жана башкаруу; саясаттык менеджмент
Эл аралык саясат
Эл аралык мамилелер Эл аралык мамилелер
Жарнама жана коомчулук менен байланыш Жарнама жана коомчулук менен байланыш
Журналистика Эл аралык журналистика
Паблик Рилейшнз
Филология Филологиялык дисциплиналарды окутуу
Лингвистика Чет тилдерин жана маданияттарын окутуу теориясы жана методикасы
Маданият аралык коммуникация теориясы жана практикасы
Тарых Тарых
Философия Философия
Дин таануу Дин таануу
Костюм жана текстиль искусствосу Костюмду көркөм долбоорлоо
Жогорку билим - магистратура
Физика Заттын конденсацияланган абалынын физикасы
Программалык инженерия Программалык-маалыматтык тутумдарды иштеп чыгуу
Программалык долбоорлорду башкаруу
Экономика Экономиканын финансы жана банк секторундагы бухгалтердик учет, анализ жана аудит
Рыноктук баа түзүү, бааны мамлекеттик жөнгө салуу жана монополияга каршы саясат
Фирманын жана тармактык рыноктордун экономикасы
Эл аралык финансы жана банктар
Бизнести баалоо жана корпоративдик финансы
Менеджмент Эл аралык менеджмент
Юриспруденция Эл аралык укук
Эл аралык экономикалык укук
Кылмыш-жаза укугу
Финансы жана укук
Мүлк жана жеке мүлк эмес укуктурды ишке ашыруу жана коргоо
Кылмыштуу кирешелерди легалдаштырууга (адалдоого) каршы аракеттенүү жаатындагы экономикалык коопсуздукту укуктук камсыздоо
Мамлекеттик кызматтын юридикалык негиздери
Прокурордук иш
Саясат таануу Мамлекеттик саясат жана PR
Саясаттагы стратегиялык анализ жана божомолдоо
Филология Орус тили чет тили катары
Орус адабияты
Жогорку билим - специалитет
Тоо кен же мунайзат жана газ өндүрүшүнүн физикалык процесстери Тоо кен өндүрүшүнүн физикалык процесстери
Мунайзат жана газ өндүрүшүнүн физикалык процесстери
Дарылоо иши Дарылоо иши
Педиатрия Педиатрия
Стоматология Стоматология
Соттук экспертиза Криминалисттик экспертизалар
Котормо жана котормо таануу Мамлекет аралык мамилелерди лингвистикалык камсыздоо (англис тили)
Лингвистическое обеспечение межгосударственных отношений (немецкий язык)
Мамлекет аралык мамилелерди лингвистикалык камсыздоо (немис тили)
Аспирантура Мамлекет аралык мамилелерди лингвистикалык камсыздоо (кытай тили)
Математика жана механика Дифференциалдык теӊдемелер, динамикалык тутумдар жана оптималдуу башкаруу
Өзгөрүүчү катуу заттын механикасы
Архитектура Архитектуранын теориясы жана тарыхы, тарыхый-архитектуралык мурасты калыбына келтирүү жана реконструкциялоо
Курулуш техникасы жана технологиясы Гидротехникалык курулуш
Информатика жана эсептөө техникасы Технологиялык процесстерди жана өндүрүштөрдү автоматташтыруу жана башкаруу (тармактар боюнча)
Фундаменталдуу медицина Патологиялык физиология
Физиология
Клиникалык медицина Травматология жана ортопедия
Хирургия
Урология
Фармакология, клиникалык фармакология
Педиатрия
Тери жана венерикалык оорулар
Онкология
Стоматология
Кулак, тамак жана мурун оорулары
Ички оорулар
Кардиология
Көз оорулары
Акушердик иш жана гинекология
Жугуштуу оорулар
Медициналык-алдын алуу иши Коомдук саламаттык жана саламаттыкты сактоо
Психологиялык илимдер Өнүгүү психологиясы жана акмеология
Педагогикалык психология
Экономика Финансы, акча жүгүртүмү жана кредит
Экономикалык теория
Экономика жана эл чарбасын башкаруу (менеджмент)
Юриспруденция Жарандык укук; ишкердик укук; үй-бүлөлүк укук; эл аралык жеке укук
Кылмыш-жаза укугу жана криминология; кылмыш-жаза-аткаруу укугу
Укук жана мамлекет теориясы жана тарыхы; укук жана мамлекет жөнүндө илимдердин тарыхы
Саясат илимдери жана аймак таануу Эл аралык мамилелердин, глобалдык жана аймактык өнүгүүнүн саясий көйгөйлөрү
Тил илими жана адабият таануу Орус тили
Тарых илимдери жана археология Ата-мекен тарыхы
Философия, этика жана дин таануу Онтология жана билүү теориясы
Ординатура
Акушердик иш жана гинекология
Анестезиология жана реаниматология
Патологиялык анатомия
Рентгенология
Сот-медициналык экспертиза
Функционалдуу диагноздоо
Балдар онкологиясы
Балдар хирургиясы
Неонатология
Педиатрия
Психиатрия
Гематология
Дерматовенерология
Жугуштуу оорулар
Кардиология
Неврология
Нефрология
Пульмонология
Терапия
Физиотерапия
Фтизиатрия
Эндокринология
Жалпы врачтык практика (үй-бүлөлүк медицина)
Колопроктология
Нейрохирургия
Онкология
Оториноларингология
Офтальмология
Пластикалык хирургия
Рентгенэндоваскулярдык диагноздоо жана дарылоо
Жүрөк-кан тамыр хирургиясы
Торакалдык хирургия
Травматология жана ортопедия
Хирургия
Урология
Жаак-бет хирургиясы
Саламаттык сактоо уюму жана коомдук саламаттык
Жалпы практика стоматологиясы
Клиникалык фармакология

2021-2022-окуу жылында университетте ишке ашырылуучу негизги билим берүү программалары жөнүндө кененирээк маалымат Билим берүү уюму жөнүндө маалымат бөлүмүндө жайгашкан.