Гистология, цитология, эмбриология кафедрасы

Кафедра башчысы, медицина илимдеринин кандидаты, доцент
Калугина Ольга Петровна
720000, Кыргыз Республикасы, Бишкек шаары, кичи район. Аламүдүн - 1, ул. Загорская, 36/1, 1-корпус
(996 312) 63 54 06

Материал кыргыз тилине которулууда