Базистик жана клиникалык фармакология кафедрасы

Кафедра башчысы, медицина илимдеринин кандидаты, доцент
Зурдинова Аида Аширалиевна
720000, Кыргыз Республикасы, Бишкек шаары, көч. Тыныстанова 1, ЦСМ No18, 2-кабат, 20 квартал
(996 312) 54-58-92

Материал кыргыз тилине которулууда