Жугуштуу оорулар кафедрасы

Кафедра башчысы, медицина илимдеринин кандидаты, доцент
Радченко Елена Анатольевна
720000, Кыргыз Республикасы, Бишкек шаары, көч. Л.Толстой, 70 жашта
(996 312) 88-25-25

Материал кыргыз тилине которулууда