КРСУ жана ФМБМдин Атмосфералык процесстердин физикасы бийик тоолуу обсерваториясы «Тайфун» ӨЭУ

Режиссер, физика-математика илимдеринин доктору, профессор
Свердлик Леонид Григорьевич
724330, Кыргыз Республикасы, Бишкек шаары, көч. Киевская, 44, офис 1/012
(996 312) 43-11-97

Материал кыргыз тилине которулууда