БУУнун калкты жайгаштыруу борбору

Борбордун директору, экономика илимдеринин доктору, профессор
Г. В. Кумсков
724330, Кыргыз Республикасы, Бишкек шаары, Шабдан Баатыр пр., 140, 3-корпус, 201-бөлмө
(996-312) 36-04-88
(996-312) 93-71-96

Материал кыргыз тилине которулууда