Ректор

Техника илимдеринин доктору, профессор, Кыргыз Республикасынын Улуттук илимдер академиясынын академиги
Нифадьев Владимир Иванович
(996-312) 66-25-67

Материал кыргыз тилине которулууда