Илимий-билим берүү жана илимий борборлор

Экономикалык жана демографиялык изилдөөлөрдүн аналитикалык борбору

Заведующий центром, д.э.н., профессор
Кудайкулов Марат Кыштоович
724330, Кыргызская Республика, г. Бишкек, пр. Шабдан Баатыра 140 , корпус 3, каб. 208
(996-312) 36-03-52

Бийик плотиналардын мониторинг борбору

Директор Центра, кандидат физико-математических наук
Довгань Владимир Иванович
724330, Кыргызская Республика, г. Бишкек, пр. Чуй 44, ауд. 101, “МНИЦ Плотина
(996-312) 43-75-04