Маалымат жана коомчулук менен байланыш боюнча проректор