Илим боюнча проректор

Физика-математика илимдеринин доктору, профессор
Лелевкин Валерий Михайлович
(996-312) 43-11-75

Материал кыргыз тилине которулууда