Илимий-изилдөө институттары

Коммуникация жана маалыматтык технологиялар институту

Директор ИКИТ, кандидат технических наук, доцент
Коваленко Виталий Акимович
720000, Кыргызская Республика, г. Бишкек, пр. Чуй 44
(996-312) 43-11-71
(996-312) 43-11-69

КРСУ жана ФМБМдин Атмосфералык процесстердин физикасы бийик тоолуу обсерваториясы «Тайфун» ӨЭУ

Директор, доктор физико-математических наук, профессор
Чен Борис Борисович
724330, Кыргызская Республика, г. Бишкек, ул. Киевская, 44, кабинет 1/012
(996 312) 43-11-97
(996-312) 93-71-96